CTB KARJERI iegūst minerālmateriālus vairāk nekā 10 karjeros Kurzemē. Lielākais no tiem atrodas 40 km no Liepājas — Grobiņas novada, Bārtas pagasta Krūtē. Mūsu karjeros iegūtie inertie materiāli tiek plaši izmantoti būvniecības darbos Liepājā un tās apkārtnē: piebraucamo ceļu izbūvē, bruģēšanā, betonēšanas darbiem un gandrīz visos citos labiekārtošanas darbos.