Īstenosim ekonomiski izdevīgāko karjera izmantošanas projektu