Par CTB KARJERIEM

Paziņojums par sabiedrisko apspriešanu

Skatīt paziņojumu

Saskaņā Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma 20.panta pirmo daļu, 2023. gada 13.  jūlijā notikusi SIA «CTB KARJERI» attālināta sabiedriskās apspriešanas sanāksme par derīgo izrakteņu ieguvi smilts-grants atradnē „Krūtes karjers” (kad.Nr. 6456 007 0052) Gaviezes pagastā, Dienvidkurzemes novadā. Sabiedriskās apspriešanas ieraksts pieejams šeit: https://failiem.lv/u/esxdj38t9

Iesniegums ietekmes uz vidi sākotnējam izvērtējumam

Skatīt iesniegumu

Sākotnējais izvērtējums

Skatīt izvērtējumu