Par CTB KARJERIEM

Paziņojums par ietekmes uz vidi novērtējuma sākotnējo sabiedrisko apspriešanu

Skatīt paziņojumu

Informācija par paredzēto darbību

Skatīt informāciju

Sākotnējais izvērtējums

Skatīt izvērtējumu, Karjers L

Skatīt izvērtējumu, Palejas, Paegļi-2